Sursa ajutorului în lupta cu Covid-19

Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul. – Psalm 121:1,2

În perioadă aceasta de criză omul este în căutarea sprijinului. E normal să fie așa. Suntem ființe create cu simțul securității. Dacă un loc sau un lucru nu ne oferă siguranță, plecăm de acolo. Dacă o persoană nu ne inspiră încredere, nu-i așa că evităm compania acelei persoane? Tot așa stau lucrurile și în contextul Covid-19. Numai că în situația aceasta unde să fugim?

Scăparea celor neprihăniţi vine de la Domnul; El este ocrotitorul lor la vremea necazului.(Psalm 37:39)

Una din condițile de bază ca Dumnezeu să răspundă, este ca noi să fim neprihăniți. Dar ce înseamnă a fi neprihănit? Dicționarul explicativ al limbii române explică ”neprihănit” ca ”fără păcat, fără vină, pur, curat, nepătat, imaculat”. Dacă ar fi să mergem pe această explicație, niciunul nu putem fi neprihăniți. Biblia ne descrie starea noastră: Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.(Romani 3:23) Așadar, noi înșine, prin natura noastră nu putem fi neprihăniți. Totuși, Dumnezeu, Tatăl nostru al tuturor, a făcut ceva pentru ca toți să putem fi socotiți (priviți) ca oameni fără prihană. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu; (Romani 3:24,25). Nu e de ajuns faptul că Isus a murit pentru noi. Treaba noastră este să credem din inimă asta și să trăim în așa fel încât să dovedim că Hristos a murit pentru noi. Cu alte cuvinte să trăim o viață ca niște oameni iertați precum un prizonier care a fost iertat de pedeapsa cu moartea. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii. (Romani 3:28) Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.(Romani 13:13).

A doua condiție este ca noi să umblăm cu Dumnezeu. Domnul este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi. (2 Cronici 15:1b). Acest adevăr arată că Dumnezeu nu este precum ambulanța. Adică suni doar când ai urgențe. Ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este să fim într-o relație continuă cu El peste tot (acasa, în familie, când suntem singuri, călătorind, la locul de muncă, la biserică). Nu-I așa că dacă iubești pe cineva, cauți compania acelei persoane? Dumnezeu spune: Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu. (Psalm 91:14)

Dumnezeu poate să ne scape de Covid-19. A putut scăpa 8 persoane la potopul din vremea lui Noe, a scăpat cetatea Ninive (capitala anticului imperiu asirian) care număra aproximativ 100 de mii de suflete, a scăpat lumea din păcat(prin credință) dând ca jertfa pe Fiul Său pentru noi.

Strigătul ce se face auzit prin acest virus este de a ne întoarce la Dumnezeu. Am fost prinși prea mult cu activitatea fizică. Am muncit prea mult pentru trup și prea puțin pentru suflet. Faptul că ni se cere să stăm acasă este un lucru bun pentru noi. Nu trebuie să aducă depresie ci să ne facă să privim înăuntrul nostru. Eu încurajez să fim supuși autorităților tocmai din aceste  motive:

  • acest virus este cu adevărat periculos și ceea ce a făcut în alte țări dovedește că poate fi catstrofal, așa că nu este înțelept să fim bravi și să facem fiecare ce ne taie capul;
  • timpul petrecut acasă poate fortifica familia și avem mai mult timp să ne aplecăm comunicării;
  • Avem timp să ne ocupăm de sufletele noastre. De ce n-am investi timpul acesta în a citi o carte (de exemplu Biblia) în loc să stăm pe Facebook, la televizor sau Netflix?

Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău? – Mica 6:8

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. – Iosua 1:8

Facebook Comments