Hrănește-ți sufletul

 

”Astfel este Pâinea care S-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinţii voştri, şi totuşi au murit: cine mănâncă Pâinea aceasta va trăi în veac.” – Ioan 6:58

Nu e așa că dacă nu ne hrănim corpul slăbim și în cele din urmă murim? Nu întâmplător Isus face comparația aceasta cu privire la sine. Cine are discernământ, înțelege faptul că Isus nu ne provoacă la canibalism. Chiar dacă cei mai mulți asta au înțeles atunci (motiv pentru care l-au părăsit), noi astăzi avem o privire generală asupra a ceea ce voia Isus să spună.

Isus le-a zis: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui.”(Ioan 4:34) Isus face referire la misiune Sa precum la hrană. El se hrănea împlinind voia Tatălui. A făcut-o cu plăcere. Atunci am zis: „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!” (Evrei 10:7).

Cum știu care e voia lui Dumnezeu?

Dacă Isus se hrănea cu împlinirea voii lui Dumnezeu Tatăl, cu cât mai mult noi, care ne numim urmașii Săi – trebuie să facem la fel. Există mulți care pun la îndoială autenticitatea Scripturilor și acuză faptul că oamenii nu ar fi fost cu pregătire teologică, lucru adevărat în parte. Au fost medici, păstori de vite, cronicari, împărați, oameni cu funcții înalte, oameni simplii printre scriitorii Bibliei. Dar am totuși o întrebare: Dacă mergi la un restaurant când ți-e foame, te apuci să iei la întrebări personalul din bucătărie dacă au pregătire culinară sau nu? Nu-i așa că nu mai conteză decât faptul ca mâncarea să fie sănătoasă și hrănitoare? În caz contrar o să pleci tot înfometat din restaurant. Biblia, la fel, trebuie primită ca și hrana pe care a dat-o Dumnezeu sufletelor noastre. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului. (Romani 2:11)

 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:16). În primul rând trebuie să accepți faptul că sufletul tău nu se hrănește cu mâncare și băutură, nici cu distracții. La fel cum un om în primul rând recunoaște ca este bolnav după care se duce la medic. Problema generală a omului este faptul că mulți nu sunt conștienți de existența sufletului și că acesta trebuie îngrijit mult mai mult decât trupul.

Apropierea de Biblie, ne apropie de Dumnezeu. Aici găsim voia lui cu privire la noi. Aici găsim ca avem valoare indiferent de statut social, moștenire familială, pregătire academică, potențial fizic sau multe alte criterii pe care noi oamenii le-am adus. În Biblie găsim că valorile lui Dumnezeu diferă enorm de valorile noastre. căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. (1 Petru 1:18,19)

Apropierea de Biblie și de Dumnezeu prin rugăciune, te va face să nu fi fricos și să îți îndrepți pașii. Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Tău. (Psalm 119:9) Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni? (Psalm 118:6) „Domnul este partea mea de moştenire”, zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută. (Plâng. lui Ieremia 3:24,25)

 Mai multe lucruri care ne sunt vitale ca și suflete vii, le găsim pe măsură ce căutăm mai mult să ne facem datoria pentru sufletele noastre. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale. (Psalm 73:28) Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. (Ioan 5:39)

Facebook Comments
mircea

    Leave a Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *