Cum arată un om?

Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău. I s-au născut şapte fii şi trei fete. Avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi de boi, cinci sute de măgăriţe şi un foarte mare număr de slujitori. Şi omul acesta era cel mai cu vază dintre toţi locuitorii Răsăritului. – Iov1:1-3

Nici un cuvânt din Biblie nu este lipsit de importanță. Aici este interesant felul cum scriitorul ordonează valorile în viața lui Iov.

Iov era un om. Ce urmează după această frază descrie trei caracteristici de bază a unui om. Iov era fără prihană, curat la suflet și se temea de Dumnezeu. Aceste caracteristici vin din interior. Dicționarul explicativ al limbii române definește un omul neprihănit ca fără vină, pur, curat. Apoi Biblia punctează că Iov era bun la suflet.

Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor şi pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei. Orbului îi eram ochi şi şchiopului, picior. Celor nenorociţi le eram tată şi cercetam pricina celui necunoscut, spunea Iov în dialogul cu prietenii săi când se afla în mijlocul suferinței sale (Iov 12:12-13,15-16).

Toate acestea nu pot fi imitate. Fac parte din trăsăturile de caracter a omului. Venind din interiorul ființei umane, se văd în comportamentul față de ceilalți. Din nefericire, nu orice om care face lucruri bune, este și bun la suflet. Sunt oameni care caută să câștige aprecierea sau popularitatea arătând în exterior o manifestare a bunătății, dar care nu reflectă neapărat și un suflet bun.

Cel mai important lucru este acela că Iov se temea de Dumnezeu. Asta l-a făcut un om autentic. Frica de Dumnezeu a născut în el bunătatea sufletului și, implicit, omenia. Capitolul unu al cărții ce îi poartă numele, scoate o altă latură a fricii de Dumnezeu de care dădea dovadă Iov: după ce treceau zilele de ospăţ, Iov chema şi sfinţea pe fiii săi: se scula dis-de-dimineaţă şi aducea pentru fiecare din ei câte o ardere-de-tot. Căci zicea Iov: „Poate că fiii mei au păcătuit şi au supărat pe Dumnezeu în inima lor.” Aşa avea Iov obicei să facă (Iov 1:5). Iov dovedea preocupare față moralitatea familiei lui ăi starea acestora înaintea lui Dumnezeu.

Iov avea fii și fiice. Dumnezeu a binecuvântat pe Iov făcându-l roditor. Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Ca săgeţile în mâna unui războinic, aşa sunt fiii făcuţi la tinereţe. Ferice de omul care îşi umple tolba de săgeţi cu ei! Căci ei nu vor rămâne de ruşine când vor vorbi cu vrăjmaşii lor la poartă. (Psalm 127:3-5)

Iov era bogat. Dumnezeu a lucrat la bunăstarea lui Iov pentru că acesta dovedea credincioșie înaintea Sa. Adevărul acesta reiese din dialogul lui Dumnezeu cu Satana: Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău.” Şi Satana a răspuns Domnului: „Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui şi turmele lui acoperă ţara. (Iov 1:8-10)

Iov era cel mai cu vază. Faptul că Iov a rămas în ascultare și teamă de Dumnezeu, i-a adus întâietate înaintea înțelepților din vremea lui. Oamenii mă ascultau şi aşteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele. După cuvântările mele, niciunul nu răspundea şi cuvântul meu era pentru toţi o rouă binefăcătoare. Mă aşteptau ca pe ploaie, căscau gura ca după ploaia de primăvară. (Iov 29:21-23).

Niciuna dintre aceste lucruri nu au valoare dacă nu sunt găsite împreună într-un om. Degeaba este bogat un om, dacă nu se teme de Dumnezeu. În momentele de sinceritate, va recunoaște că nu se simte împlinit de toate avuțiile. Va recunoaște că sufletul său e gol cu toate ca buzunarul îi este plin. Apoi, puterea și faima printre cei din jur, aduce vanitate, aroganță și chiar tiranie din partea oamenilor care nu au suflet bun și frică de Dumnezeu. Nu mai trebuie să demonstrăm asta. Dovadă ne stau conducători politici ca Hitler, Stalin și alții.

Valorile care l-au caracterizat pe Iov, îi caracterizează pe toți oamenii adevărați. A căuta bogăția și faima, înainte de a-L căuta pe Dumnezeu, este ca și cum ai pune carul înaintea cailor. Este un drum greu, plin de trudă ce nu aduce niciun folos.

Domnul Isus ne luminează modul cum trebuie să punem prioritățile dacă voim să fim fericiți cu adevărat:

Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: ‘Ce vom mânca?’ sau: ‘Ce vom bea?’ sau: ‘Cu ce ne vom îmbrăca?’ Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.Matei 6:30-33

Facebook Comments
mircea
    Skip to toolbar