Lauda sinceră vine din experiență

HOME Articole Editori Lauda sinceră vine din experiență Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscute printre popoare isprăvile Lui! Psalm 105:1 Lauda la adresa lui Dumnezeu trebuie să caracterizeze pe fiecare credincios. Poți să spui că iubești pe Dumnezeu atunci când și dovedești. Lauda trebuie să vină din inimă. Nu e ceva ce apare din obligație […]

Dumnezeu răsplătește alegerile

HOME Articole Editori Dumnezeu răsplătește alegerile Daniel 1:8 Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea împăratul şi a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Sunt unele persoane care spun că au acționat sub o formă sau alta fiind influențați […]

Cum arată un om?

HOME Articole Îmi pasă Despre mine Cum arată un om? Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău. I s-au născut şapte fii şi trei fete. Avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, […]

Smerirea te face ascultat de Dumnezeu

HOME Articole Îmi pasă Despre mine Smerirea te face ascultat de Dumnezeu A mai spus şi pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înşişi că sunt neprihăniţi şi dispreţuiau pe ceilalţi. – Luca 18:9 Credincioșii trebuie să-și îndrepte fața și rugăciunea către Dumnezeu. Nimeni altcineva nu poate face totul pentru ființa umană. Orice alt […]

Decizii și consecințe

El a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama sa îi dădea sfaturi nelegiuite. A făcut ce este rău înaintea Domnului, ca şi casa lui Ahab, căci după moartea tatălui său, ei îi erau sfetnici, spre pierzarea lui. Prin voia lui Dumnezeu şi spre pierzarea lui a venit Ahazia la Ioram. Când a ajuns, […]

Vino după Mine!

Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari. El le-a zis: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.” Îndată ei au lăsat mrejele şi au mers după El. – Matei […]

Imaginea și Realitatea

 Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care au scris Moise, în Lege, şi prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.” Natanael i-a zis: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?“ „Vino şi vezi!“ i-a răspuns Filip. – Ioan 1:45,46 Am lucrat timp de aproximativ 7 ani în televiziune. […]

Cum sărbătorim Paștele?

Cum sărbătorim Paștele? Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. Noi […]

Hrănește-ți sufletul

  ”Astfel este Pâinea care S-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinţii voştri, şi totuşi au murit: cine mănâncă Pâinea aceasta va trăi în veac.” – Ioan 6:58 Nu e așa că dacă nu ne hrănim corpul slăbim și în cele din urmă murim? Nu întâmplător Isus face comparația aceasta […]