Boala lui Ezechia - învățătură pentru orice om

„Doamne, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioşie şi inimă curată şi am făcut ce este bine înaintea Ta!” 

Isaia

38:3a

De-a lungul istoriei au existat oameni care au făcut cinste lui Dumnezeu prin viața și lucrarea ce au desfășurat-o. Atât Biblia cât și istoria abundă de oameni care au fost recunoscuți de Dumnezeu.

Împăratul Ezechia este singurul de-a lungul Bibliei care cere să i se prelungească viața, argumentând credincioșie, curăție de inimă și fapte bune înaintea lui Dumnezeu. În primele versete din capitolul 38 Isaia relatează că Dumnezeu l-a pus în gardă pe Ezechia, transmițându-i să se pregătească să moară și să își pună în rânduială familia.

Demn de remarcat este faptul că Dumnezeu îl înștiințează pe împărat, spunându-i, prin prorocul Isaia ce mai trebuie pus la punct în viața sa. Dacă urmărim cu atenție viața împăratului Ezechia, el a dus o viață care a plăcut lui Dumnezeu. De-a lungul domniei sale peste Israel, Ezechia a primit mai multe mesaje favorabile dar și sprijinul lui Dumnezeu în momentele cruciale ale poporului Israel. 

Cartea prorocului Isaia relatează amănunțit felul cum Ezechia a cerut ajutorul lui Dumnezeu când a primit amenințările împăratului Siriei și oștile se pregăteau să cucerească Ierusalimul. Dumnezeu nu doar că a răspuns prin prorocul Isaia rugăciunilor înălțate de Ezechia, dar a și intervenit în mod miraculos prin trimiterea unui înger care a ucis 185.000 de soldați sirieni ce împresuraseră Ierusalimul.

Privind la rugăciunea făcută de Ezechia din pasajul de la începutul articolului, putem ânțelege că el chiar avea ce să îi spună lui Dumnezeu. Cuvintele sale erau adevărate. Cum putem să ne dăm seama? După ce Isaia a plecat dela împărat, Ezechia s-a rugat cuvintele de mai sus și a plâns înaintea lui Dumnezeu. Domnul l-a întors pe Isaia imediat după rugăciunea lui Ezechia:

”Atunci Cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel: „Du-te şi spune lui Ezechia: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul tatălui tău David: «Am auzit rugăciunea ta şi am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă cincisprezece ani la zilele vieţii tale.” (Isaia 38:4,5)

De aici înțelegem că Dumnezeu este ușor de înduplecat când cei care Îi cer favoarea trăiesc după voia Lui și caută relația personală cu Divinitatea. Apoi, dacă ceea ce a spus Ezechia nu era adevărat, cu siguranță Dumnezeu nu i-ar fi lungit viața.

Dacă noi am fi puși în situația împăratului Ezechia ce am putea să îi spunem lui Dumnezeu? Am putea să spunem că l-am slujit cu adevărat până acum sau nu?

Ei bine, oricare ar fi răspunsul, există o șansă pentru fiecare. Dar nimănui nu i se garantează că va avea parte de grațiere nici că va putea să îndrepte ceva în clipa morții.

”Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi…” (Faptele Apostolilor 17:30,31)

Am înțeles că această întâmplare din istoria poporului Israel ar trebui să ne pună pe gânduri pe fiecare. Dumnezeu nu a privit la Ezechia pentru că era împărat, ci pentru că era credincios. Faptul acesta arată că nici pedeapsa și nici împăcarea cu Dumnezeu nu au legutură cu bogăția, sărăcia, însemnătatea sau statutul social al omului. Toți suntem egali înaintea Divinității.

”Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.” (2 Corinteni 5:16)

Mesajul este că după moarte nu se mai poate face nimic. Acum e momentul să ne scriem veșnicia. Cu cel pe care l-am slujit până în momentul morții, cu acela ne vom întâlni și dincolo; fie că este Dumnezeu, fie că este diavolul.

Glasul lui Dumnezeu răsună și astăzi:

”Luaţi aminte şi veniţi la Mine, ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi, căci Eu voi încheia cu voi un legământ veşnic” (Isaia 55:3)

Tu ce vei face? Îl vei urma pe Dumnezeu sau vei ajunge în Iad? Alege astăzi deoarece mâine nu ști dacă vei mai fi.

”Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.” (Eclesiastul 12:13,14).

Facebook Comments
mircea
    Skip to toolbar