Dumnezeu cunoaște

Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului şi cunoaşte pe cei ce se încred în El. – Naum 1:7   Într-o vreme confuză în care unii se declară creștini, iar alții se mândresc cu necredința, parcă sună încurajator mesajul transmis prin prorocul Naum. Oamenii pot fi înșelați. Dumnezeu nu poate fi […]

Boala lui Ezechia – învățătură pentru orice om

Boala lui Ezechia – învățătură pentru orice om „Doamne, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioşie şi inimă curată şi am făcut ce este bine înaintea Ta!”  Isaia 38:3a De-a lungul istoriei au existat oameni care au făcut cinste lui Dumnezeu prin viața și lucrarea ce au desfășurat-o. Atât Biblia cât și istoria abundă […]

Formarea umană

Formarea umană Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea. – Psalm 129:3 Formarea unui om necesită timp și eforturi. Fiecare tragedie și împlinire duce la ceea ce este omul astăzi. Fie că vorbim de profesionalism, fie că vorbim de caracter, evenimentele din viața omului își pun amprenta asupra sa. Începând […]

Mircea Cirț – ”Suntem chemați să fim ispravnici buni”

HOME Articole Editori Mircea Cirț ”Suntem chemați să fim ispravnici buni” ”Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui.” – 1 Corinteni 4:2 Candidat la primăria Baia Mare, CEO-ul ATP Exodus a vorbit despre chemarea creștină în administrație. Mircea Cirț a privit la cele două […]

Adrian Naidin – ”Eu merg înainte …”

HOME Articole Editori Adrian Naidin Eu merg înainte pentru că am o datorie față de poporul meu Adrian Naidin este un virtuoz al violoncelului. S-a format la Cluj Napoca, a colaborat cu artiști cunoscuți, a colaborat la realizarea unei coloane sonore și multe altele. În prezent este membru în Orchestra Radio din București. Artistul abordează […]

Lauda sinceră vine din experiență

HOME Articole Editori Lauda sinceră vine din experiență Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscute printre popoare isprăvile Lui! Psalm 105:1 Lauda la adresa lui Dumnezeu trebuie să caracterizeze pe fiecare credincios. Poți să spui că iubești pe Dumnezeu atunci când și dovedești. Lauda trebuie să vină din inimă. Nu e ceva ce apare din obligație […]

Dumnezeu răsplătește alegerile

HOME Articole Editori Dumnezeu răsplătește alegerile Daniel 1:8 Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea împăratul şi a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Sunt unele persoane care spun că au acționat sub o formă sau alta fiind influențați […]

Cum arată un om?

HOME Articole Îmi pasă Despre mine Cum arată un om? Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău. I s-au născut şapte fii şi trei fete. Avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, […]