Rugaţi-vă neîncetat. – 1 Tesaloniceni 5:17

Pentru ce să mă rog?

Motivele și nevoile noastre pot fi diverse. Apostolul Pavel deschide lista rugăciunilor de orice fel în Epistola către Filipeni: “Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.” (Filipeni 4:6). Așadar Dumnezeu ne deschide calea rugăciunii ca mijloc de comunicare nu doar ca o listă lungă de cereri și nevoi. Înaintea lui Dumnezeu putem să ne aducem bucuria și tristețea, mulțumirea și neajunsurile, frica, deprimarea, dar și să ne cerem iertare pentru ceea ce am făcut și Lui nu I-a plăcut.

Suntem conștienți că lupta nostră este de natură spirituală. (Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. – Efeseni 6:11). În această privință nu avem cum să luptăm prin capacitățile noastre fizice și intelectuale. Din acest motiv Isus ne îndeamnă: ”Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.”(Matei 26:41)

Un alt lucru important pentru care însuși Domnul Isus ne îndeamnă să ne rugăm este mântuirea oamenilor pe care o descrie sub forma secerișului. „…Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.”(Matei 9:37, 38)

Cât trebuie să mă rog?

Atât trebuie să mă rog până când se întâmplă minunea sau primesc lucrul pentru care mă rog. (a zis slujitorului său: „Suite-te şi uită-te înspre mare.” Slujitorul s-a suit, s-a uitat şi a zis: „Nu este nimic!” Ilie a zis de şapte ori: „Du-te iarăşi.” A şaptea oară, slujitorul a zis: „Iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om.” Ilie a zis: „Suie-te şi spune lui Ahab: „Înhamă şi coboară-te, ca să nu te oprească ploaia.” – 1 Împărați 18:43, 44).

Sunt situații în care Dumnezeu îți cere să nu te mai rogi pentru un anumit lucru:

”De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” – 1 Corinteni 12:9.

Felul de a se ruga arată relația persoanei respective cu Dumnezeu. Aici nu mă refer la lungimea rugăciunii ci la felul de exprimare înaintea lui Dumnezeu. Fiind unici, fiecare avem modul nostrum unic de a comunica cu Dumnezeu. Darul lui Dumnezeu este acela de a ne adresa liber în rugăciune în moduri proprii. Când aud un om cum se roagă, pot să îmi dau seama de unele aspecte din relația lui cu Dumnezeu, sau dacă a avut experiențe/trăiri aparte cu Dumnezeu.

Rugăciunea trebuie să fie parte din noi. Nu trebuie să începem ziua fără a sta de vorbă cu Dumnezeu pentru a cere lumina, ajutorul și protecția Lui în tot ce facem. Trebuie să Îi mulțumim pentru fiecare zi deoarece El ne-a dat darul de a vedea lumina zilei, mișcarea, toate simțurile, viața.

Rugaţi-vă neîncetat. – 1 Tesaloniceni 5:17

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this:
Skip to toolbar