Page 5 of 5
1 2 3 4 5

Ce doresti mai mult

"dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară, atun

Read More

Mai mult face un nume bun

"Mai mult face un nume bun decât untdelemnul mirositor, şi ziua morţii, decât ziua naşterii." - Eclesiat 7:1 Ce inseamna un nume bun? Probabi

Read More

Cauta sa fi vindecat

"Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă." - Matei 11:28 Adesea aud intrebarea: Daca intr-adevar Dumnezeu

Read More

Nu te teme

"Arată-Ți bunătatea Ta cea minunată, Tu, care scapi pe cei ce caută adăpost și-i izbăvești de potrivnicii lor prin dreapta Ta! Păzește-mă

Read More

Iubeste ca sa fi iubit

"Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul." - Proverbele 22:1 "Ce voi

Read More