Page 3 of 5
1 2 3 4 5

Cunoaste pe Dumnezeu

Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. - Ioan 17:3 Cun

Read More

La inceput Dumnezeu

La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. ­– Geneza 1:1 Orice lucru are un inceput. Asa cum construirea unei case are ca inceput u

Read More

Ce sa faci la greu

Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. Şi nu vreţi să veniţi

Read More

Bogatul si Lazar

Bogatul a zis: „Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu; căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste

Read More

Sa nu ucizi

Să nu ucizi.- Exod 20:14 Cuvintele de mai sus sunt cuprinse in Cele 10 porunci, mai exact porunca a sasea. Mi-am adus aminte de porunca asta cand

Read More

Fapte, nu vorbe

Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Isus, I-au zis: „Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine să Te întrebăm: „Tu ești Acela care ar

Read More